Bộ lọc

Tổ yến thô

Tổ yến thô là tổ yến, được thu hoạch lựa chọn đóng gói và bán trực tiếp không qua tinh chế.