Bộ lọc

Tổ Yến Sào

Tổ yến thô là sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên được MyA thu mua từ các nhà yến trên cả nước với Quy trình tuyển lựa chặt chẽ, đảm bảo các tổ yến đồng đều về trọng lượng, an toàn tuyệt đối 100% tự nhiên, KHÔNG PHÂN, RÊU, nấm mốc, trắng ít lông