Sticker kích thích thị giác cho trẻ sơ sinh theo montessori – Combo 3 bộ 18 stickers khổ siêu to khổng lồ 30x30cm